فرصت مطالعاتی

تعداد بازدید:۴۶۵۷

جهت دانلود  فرم درخواست فرصت مطالعاتی از سوی عضو هیات علمی، پیوست شماره یک  اینجـا  را کلیک کنید.

جهت دانلود  قرارداد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه  اینجـا  را کلیک کنید.

جهت دانلود متمم قرارداد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه اینجــا را کلیک کنید.

جهت دانلود  شیوه‌نامه داخلی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه اینجـا را کلیک کنید.

جهت دانلود شیوه‌نامه‌ وزارتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه اینجــا را کلیک کنید.

جهت دانلود فرم گزارش پیشرفت ماهانه‌ی فرصت مطالعاتی  اینجـا را کلیک نمائید.

جهت دانلود فرم تأییدیه اختتام فرصت مطالعاتی از واحد عملیاتی به دانشگاه اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود فرمت پروپوزال طرح فرصت مطالعاتی اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود فرمت گزارش نهایی طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه اینجــا را کلیک نمائید.

کلید واژه ها: فرم درخواست فرصت مطالعاتی قرارداد فرصت مطالعاتی شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۱