امروز 22 فروردين 1400

خانه

سايت رسمي دانشگاه جنوا سوئيس آدرس دو سايت جعلي را اعلام نمود.

سايت رسمي دانشگاه جنوا سوئيس به آدرس unige.ch در صفحه اخطارهاي خود سايت هاي جعلي archiveofsicnc.com و siencearchive.com را معرفي نموده و هرگونه ارتباطي بين آنها و دانشگاه را رد نموده است.

لذا با توجه به احتمال سرقت مقالات علمي و كلاهبرداري مالي از اساتيد و دانشگاهيان كشور، دقت نظر در اين امر لازم مي باشد.

حراست دانشگاه فسا

تعداد بازدید:6854