امروز 04 فروردين 1396

 

 

سمت : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  53343336 - 071

پست الکترونیک : khadem_h[at]fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : احسان

نام خانوادگی : حسینی

گروه : کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

پست الکترونیک :hoseini.ehsan[at]fasau.ac.ir

رزومه