ریاست دانشگاه

 

 

نام : جمال

نام خانوادگی : فتح اللهی

رشته: اقتصاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن: 53151112 - 071 

پست الکترونیک : j.fatollahi[at]fasau.ac.ir

رزومــه


 

 

روسای پیشین دانشگاه فسا از بدو تاسیس تا کنون

 

 

 

 دکتر غلامحسین بردبار

اولین رئیس دانشگاه فسا ( از 1385 تا 1386 )

 

 

 

دکتر محمدرضا فرهنگ دوست

دومین رئیس دانشگاه فسا ( از 1386 تا 1387 )

 

 

 

دکتر امین الله بهاء‌الدینی

سومین رئیس دانشگاه فسا ( از 1387 تا 1391 )

 

 دکتر حسین شاهسوند حسنی

چهارمین رئیس دانشگاه فسا ( از 1391 تا 1392 )

 

 دکتر محمد مهدی مقیمی

پنجمین رئیس دانشگاه فسا ( از 1393 تا 1394 )

 

 دکتر حمیدرضا قیصری

ششمین رئیس دانشکگاه فسا ( از 1394 تا 1395 )

 دکتر محسن اژدری

هفتمین رئیس دانشگاه فسا ( از 1395 تا 1398 )

منتشر شده در سه شنبه, 18 شهریور 1393 04:11