امکانات ویژه افراد دارای معلولیت

 دانشگاه فسا دارای امکاناتی ازجمله آسانسور در تمام دانشکده‌ها و رمپ ورودی ساختمان‌ها، جهت عبور با ویلچر است

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

منتشر شده در پنج شنبه, 26 دی 1398 13:02