امروز 15 خرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت، نشست مجازی دبیران کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی برگزار شد.

این نشست با حضور جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محبی، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، جناب اقای دکتر امیری مدیر محترم فرهنگی و دبیران کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی با محوریت "بررسی ظرفیت فعالیت کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی دانشگاه فسا در شرایط حاضر و نیز امکان فرهنگ سازی و کمک به آموزش فعالیت مجازی توسط انجمن ها و تشکل ها، "برگزار شد.

در این نشست ریاست محترم دانشگاه با اشاره به تغییر ماهیت شکل فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ماه‌های اخیر خاطرنشان کردند که تأثیر شیوع بیماری کرونا در حوزه فرهنگی و اجتماعی همچون حوزه آموزشی مهم و تأثیرگذار بوده است.

تغییر نوع نگرش و نوع فعالیت های فرهنگی از جمله موارد مورد تأکید ایشان در این جلسه بوده، به گونه ای که بایستی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، صورت دیگری به خودش گرفته و در فضای مجازی با قدرتی بیش از پیش ادامه پیدا ‌کند تا بتواند در فرهنگ سازی آموزش مجازی نیز موثر باشد.

تنوع بخشی به راه‌های ارتباطی با دانشجویان و انجام پویش‌های دوران کرونا از جمله دیگرموارد بحث  این نشست بود.

-------