امروز 02 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه 24 آذر، به مناسبت هفته پژوهش، نشست شرکت های فناور برتر آسیا وافتتاح کافه ایده با حضور فناوران برتر آسیا و نیز بازدید از شرکت های مرکز رشد فسا توسط این عزیزان انجام گرفت.

جناب مهندس اسدسنگابی مدیر عامل شرکت آریا نانوسیز از پارک علم و فناوری فارس، مهندس امرالهی مدیر عامل شرکت برج و بارو، از پارک علم و فناوری فارس، دکتر سعید سامانی مدیر عامل شرکت بهین آب زنده رود از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، و مهندس پورحسینی مدیر عامل شرکت پیشران زمهریر آسمان از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در این نشست حضور داشتند.

این نشست با هدف تبادل تجربه بین شرکتهای فناور برتر آسیا و شرکت های مرکز رشد فسا برگزار شد.

در پایان این نشست، با حضور شرکت های فناور برتر آسیا و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان، کافه ایده دانشگاه به منظور ایجاد باشگاه خلاقیت و ایده پردازی با مدیریت مرکز نوآوری دانشگاه فسا و مرکز فنی حرفه ای فسا، افتتاح شد.

-------