امروز 02 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز شنبه 23 آذر به مناسبت هفته پژوهش، دانش آموزان شهرستان فسا در مقطع دوازدهم از رشته های علوم تجربی و ریاضی در قالب روز دانشگاه باز ( (university open day ضمن حضور در جلسه ای با سخنرانی سرکار خانم دکتر هاشمی معاون آموزشی، پژوهشی دانشگاه و آشنایی با امکانات و دانشکده ها و رشته های دانشگاه از آزمایشگاههای فیزیک، صنایع غذایی، مکانیک خاک، محیط زیست و ریزپردازنده بازدید نمودند.

-------