امروز 02 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در آذر ماه سال جاری، دانشجویان دانشگاه فسا با حضور در مسابقات ورزشی انتخابی المپیاد سراسری کشور، مقامهای برتر را از آن خود نمودند.

آقای امیر خوش خلق در رشته ورزشی شنا ( 66 کرال پشت) و آقای علی محمدی در رشته ورزشی کشتی ( 57 فرنگی) حایز مقام اول و کسب سهمیه جهت راهیابی به المپیاد سراسری کشور شدند.

همچنین آقای امیر خوش خلق در رشته شنا ( صد متر کرال پشت) به مقام دوم و آقایان علی یعقوبی، شایان قمری و امیر محمد یعقوب علی پور در رشته کشتی به مقام سوم دست یافتند.

-------