تعهد نامه انضباطی دانشجویان

تعهد نامه انضباطی دانشجویان در هنگام ثبت نام در دانشگاه

 امام علی (ع) : پذيرا باشيد دستور معروف را و خود نيز بدان دستور دهيد، و بپذيريد نهى از منكر را و خود نيز از آن نهى كنيد. (غررالحکم ، باب امر به معروف)

نظر به اينکه دانشگاههای کشور، مراکز تحصيل علم و دانش و معرفت می باشد. حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعايت شئونات اسلامی و دانشجوئی در اين مکان مقدس بسيار ضروری است. لذا بدينوسيله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه  ذکر ميگردد که از شما دانشجوی عزيز جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه تقاضای همکاری و مساعدت داريم. بديهی است رعايت موارد زير الزامی و عدم رعايت آن تخلف انضباطی محسوب شده و طبق آئین نامه انضباطی دانشجويان، مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت .

1. همراه داشتن کارت دانشجوئی در بدو ورود به محيط دانشگاه  .

2.رعايت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهيز از هرگونه نزاع و درگيری  .

3. رعايت احترام متقابل در برخورد با ساير دانشجويان و اساتيد و کارکنان دانشگاه  .

4. رعايت مقررات و موازين مربوط به پوشش اسلامی  .

5. رعايت مقررات و ضوابط مربوط به خوابگاه دانشجوئی  .

6. عدم تجمع ويا ايستادن دراماکن عمومی دانشگاه به گونه ای که باعث ايجاد مزاحمت گردد  .

7. هرگونه فعاليت جهت عضويت و يا همکاری و يا هرگونه مساعدت با گروه های ملحد و عرفانهای نوظهور (مانند شيطان پرستی و ... ) و يا شرکتهای هرمی (همانند گلدکوئيست و امثالهم )جرم بوده در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی خواهد شد .

8. استعمال دخانيات در کليه اماکن مربوط به دانشگاه ممنوع می باشد .

ضوابط پوشش دختران :

1. لباسها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهای ساير محيط ها نظير جشن ها، محيط های تفريحی، ورزشی و ... متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد .

2. رنگ لباسها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد .

3.کفش ها بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد . پاشنه های خيلی بلند ( بالای 5 سانت ) پوتين های بلند ( تا زانو ) و کفش هايی که در مهمانی ها و مجالس ويژه استفاده می گردد، مجاز نمی باشد.

4.پوشيدن جوراب در محيط های آموزشی لازم می باشد.    

5. جواهرات و زيورآلات مورد استفاده در محيط آموزشی بايد از مصاديق مجاز ( مانند حلقه ازدواج ، ساعت و ... ) باشد .

6. استفاده از مواد معطر تند مجاز نمی باشد.

7. طول ناخن ها بايد مناسب باشد ، استفاده از لاک ، ناخن مصنوعی و جواهرات ممنوع می باشد.

8. استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع می باشد .

9.  استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهايی که عمدا" پاره يا وصله داشته باشد و چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری ممنوع است.

 

 

 

ضوابط پوشش پسران :

1.  استفاده از کراوات و پاپيون از هر نوع ممنوع است .

2.استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان ، تنگ و نازک و شلوارهايی که تعمدا" پاره و وصله داشته باشد ممنوع است .

3.  استفاده از زيورآلات (به استثنای حلقه ازدواج)، گردن بند، زنجير، مچ بند، دست بند ممنوع است .

4. استفاده از رنگها و آرايشهای مو بصورت تند و زننده (مش کردن، فر کردن، بافتن و برداشتن ابرو) بلند بودن مو بيش از حد معمول  بطوريکه از يقه لباس پايين تر بيايد و ... ممنوع می باشد .

5. لباسهای اندامی مردانه، تنگ و چسبان، آستين خيلی کوتاه مانند حلقه ای يا رکابی و ... ممنوع است .

اينجانب ............................ متعهد می شوم نسبت به موارد فوق الذکر و همچنين رعايت تمامی مقررات آموزشی، فرهنگی، اخلاقی و انضباطی دانشگاه کوشا و پايبند باشم.

نام پدر :                                                            رشته تحصيلی :                                                                          سال تحصیلی :

تلفن همراه :                                       

نشانی و تلفن منزل:

ضمناً دانشجويان محترم برای اطلاع از جزئيات آئين نامه انضباطی می توانند به سايت دانشگاه به آدرسwww.fasau.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

با آرزوی توفيق روز افزون

کميته انضباطی دانشجويان                                                                                                                                                                                                                                                                                        امضاء دانشجو

منتشر شده در سه شنبه, 29 بهمن 1392 10:24