امروز 14 تیر 1399

گروه نظارت و ارزیابی

   

نام : سید محمد

نام خانوادگی:  قاضی

گروه:  فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : ghazi[at]fasau.ac.ir